ZAJÍMAVOSTI

 Těšínský kvítek

Na území obou Těšínů roste drobná květina hvězdnatec zubatý či hvězdnatec čemeřicový, lidově zvaný těšíňanka nebo těšínský kvítek. Rozkvétá jako jedna z prvních jarních květin už počátkem března, někdy dokonce už ve druhé polovině února. Svůj vliv má na to počasí. Žlutozelené soubory květů na bezlistém stonku odkvetou poměrně rychle a už v květnu až červnu se objeví plody. V létě můžeme pozorovat jen koberce listů, které je leckdy obtížně rozeznat od jiných druhů rostlin. Nenápadná květina se stala jedním ze symbolů Těšínského Slezska. Vyskytuje se především na úrodných vápenatých půdách v listnatých lesích. Můžeme ji spatřit v městském lese Hrabina a v lesíku nad Olzou a Puńcówkou.
Legenda praví, že se těšíňanka dostala k nám odněkud z Alp a její semena s sebou přineslo rakouské vojsko generála Debaty během třicetileté války. Naopak v jiné legendě se tvrdí, že hvězdnatec zubatý pochází ze Švédska. Když v okolí Těšína zemřel jeden těžce raněný švédský voják, jedna místní dívka, která se do něho zamilovala, vysypala na vojákův hrob váček s trochou hlíny z jeho domoviny na severu. Se zeminou vypadla také semena těšínského kvítku a tak na jaře vyrostly na hrobě neznámé světle žluté květy. Byly nazvány těšíňanky, protože se objevily u Těšína.
Výskyt - přirozený výskyt hvězdnatce zubatého v Evropě je zaznamenán pouze ve dvou izolovaných, navíc dost vzdálených od sebe oblastech. Jižní, větší oblast výskytu zahrnuje jihovýchodní výběžky rakouských Alp, severovýchodní Itálii, Slovinsko a Chorvatsko. Severní, menší oblast pak Moravu, západní výběžky Západních Karpat a východní Slovensko. V Polsku se vyskytuje v hojnějším počtu pouze na Těšínsku.
Symbol - květ, či přesněji celé květenství, ať už jako obrázek nebo snímek, se v řadě publikací o Těšínském Slezsku často používá jako symbol a označuje se jím mnohá sdružení, vydavatelství a iniciativy. Známá těšínská malířka Ida Münzbergová zvěčnila těšíňanku minimálně na jednom ze svých obrazů.

 

 Tesinanka_2

 

Těšínit

- vyvřelá hornina, jejíž název je odvozen od města Těšín. Jméno ji dal německý geolog a báňský inženýr Ludwig Hohenegger (1807–1864) v roce 1861. Tento název však použil pro širší spektrum typů vyvřelin, které se vyskytují v sedimentech Moravskoslezských Beskyd. Uvedený horninový komplex dnes nazýváme těšínitovou formací. Od vlastních těšínitů odlišil příbuznou horninu - pikrit - v roce 1866 rakouský petrolog Gustav Tschermak (1836–1927). Původně se název horniny psal teschenit, protože byl odvozen od německého pojmenování Těšína. Mineralog Josef Klvaňa použil jméno těšenit (1892) a prof. František Slavík (1876–1957) roku 1918 definitivně těšínit. Původní název teschenit je mezinárodní.

 Tesinit

 

Pušky zvané těšínky

Těšínské puškařství má dlouhou tradici. Puškaři (nebo-li ručnikáři) provozovali své řemeslo v Těšíně už v 1. polovině 16. století. K nejznámějším zbraním, které město Těšín proslavily, patří tzv. těšínky, které byly rozšířeny po celé Evropě. Jednalo se o lehké lovecké zbraně používané k lovu ptáků a také drobné zvěře, tzv. ptáčnice (polsky praszniczki). Byly to pušky malé ráže (většinou 8-9 mm), s kolečkovým zámkem s vnějším mechanismem a bohatou výzdobou. K typickým rysům patří zvláštní tvar pažby a zámku a výzdoba, která je tvořena intarziemi se zvířecími a loveckými motivy. Ačkoliv těšínky nebyly vyráběny pouze v Těšíně, získaly svůj název podle tohoto města. Těšínky se vyráběly od konce 16. století do 1. poloviny 18. století. Doba největšího rozkvětu produkce těšínek spadá do 17. století, především do období vlády posledních Piastovců Bedřicha Viléma a Alžběty Lukrécie. Byly velmi oblíbené pro svou lehkost, efektnost a láci. Kromě těšínek se v 17. století v Těšíně vyráběly kultovnice a pistole (lovecké i vojenské). Od poloviny století přibyly nové zbraně s křesadlovým zámkem, a to kulovnice zvané flinty, pistole a čakany kombinované s pistolemi. Všechny jmenované zbraně spojovala charakteristická výzdoba z rohoviny, perleti a později užívané mosazi. Zbraně vyráběné v Těšíně se dobře prodávaly do Uher a na Slovensko i na počátku 18. století. Další dobu rozkvětu těšínského puškařského řemesla v Těšíně představuje 19. století. V této době docházelo po zvýšení poptávky po zbraních členy střeleckého spolku a ostrostřeleckého sboru Národní gardy, významné byly také zakázky myslivců. V Těšíně existovalo několik puškařských dílen, největší proslulost získali ve 2. polovině 19. století dva puškaři – Karl Werlik a Karl Spiegel. Ručnikářské řemeslo v Těšíně počalo odumírat, jakmile se objevila konkurence tovární výroby na přelomu 19. a 20. století. Zbylí ručnikáři se zabývali pouze opravami. Živili se poté jako zámečníci či mechanici. Tento osud potkal i posledního puškaře Jiřího Krzemenia (nar. 1887), v jehož dílně na Placu teatralnym č. 8 (Cieszyn) se pracovalo až do konce 2. světové války. Z Těšínky střílel tako jistý myslivec z panství konopišťského při obléhání Prahy Švédy za třicetileté války.
Zdroj: Mgr. Martin Krůl, Těšínsko

 Bez-nazvu

Zdroj: www.muzeumct.cz

 

Těšínské krojové šperky

Typicky zdobným prvkem těšínského kroje jsou kovové šperky, převážně stříbrné, zpracované mistrnou rukou umných řemeslníků. Z města na venkov se rozšířily v průběhu 18. století jako funkční doplněk nově se utvářejícího typu lidového oděvu, který dnes nazýváme těšínským krojem. Původ těšínských krojových šperků odvozujeme z renesančního oděvu měšťansko-šlechtických vrstev. Přímým důkazem jsou nejen dobová vyobrazení, ale i zápisy pozůstalostních a svatebních smluv v Městských knihách těšínských z období 1556-1678. Oblast výskytu šperků se shoduje s rozšířením těšínského lidového oděvu. Na rozhraní 19. a 20. století vytváří uzavřený okruh, který vymezují obce Mosty u Jablunkova, Horní Lomná, Košařiska, Tyra, Komorní Lhotka, Řeka, Hnojník, Třanovice, Mistřovice, Stanislavice, Chotěbuz. V Polsku Marklowice, Hažlach, Konczyce, Male, Pruchna, Pielgrzymowice, Golasowice, Zbytków, Zarzecze, Zabrzeg, Dziedzice, Satre Bielsko, Kamenieca, Bernna, Wisła, Istebna, Koniakow, Jaworzynka. Výjimku této oblasti tvoří úzký okruh okolí města Jablunkova, kde místní obyvatelé, Jackové, nosili odlišný typ lidového oděvu, tzv. jackovský – jablunkovský kroj, který byl zdoben větším počtem stříbrných šperků než kroj těšínský. Těšínské šperky rozdělujeme podle funkce na několik druhů. Nejrozšířenějším a pro Těšínsko typické byly hočky. Skládají se ze dvou částí – z úchytných kroužků, kterými se protahoval řetízek na stažení životku, a vlastního háčku, jenž se pevně našíval na obě přední části životku. Pak háčky zvané motivicky, zobrazující vzory antropomorfní, motivy zoomorfní byly oblíbeny zejména v první polovině 19. století. Zobrazení rostlinných a květinových motivů vytváří zvláštní skupinu, která je s největší pravděpodobností odvozena od nejstarších typů, jež do lidového prostředí pronikaly během 18. století. Nové zdobné prvky přineslo rozšíření techniky filigránu koncem 19. století. Filigránové háčky vynikají doplněním zdobení detaily zlaceného plechu. Na ramínku životku se přes rameno upevňoval náhrdelník ze stříbrných řetízků, kterému se říkalo přodek nebo lancušek. Ke spojení košulky pod krkem sloužila malá spona zvaná spinka. Honosné stříbrné pásy nosívaly ženy bohatých sedláků. Podle způsobu výroby je dělíme na odlévané a filigránové. Materiálem pro výrobu těšínských šperků bylo stříbro s určitým procentem mědi. Mezi nejznámější výrobce krojových šperků patřili zlatníci působící přímo v Těšíně. Z nich vynikla zejména Emil Wotke. 
Zdroj: Těšínsko II. díl, Oděv a obydlí    

      Krojove-tesinske-sperky_2
Zdroj: www.pinterest.com


 Nejstarší těšínskou mincí

je halíř knížete Přemyslava I. Nošáka, vyražený před rokem 1384. Exemplář se nachází ve sbírce muzea v Bydgošti. Je známo, že již dříve ve 13. století na dvoře prvního těšínského knížete Měška I. pobýval mincíř jménem Fritto (Fritton). V 15. století měli nějakou dobu právo ražby mincí těšínští konšelé. Od konce 15. století knížata opět razila vlastní mince. V době vlády poslední kněžny Alžběty Lukrécie v 17. století se mincovna nacházela v místech, kde dnes stojí Těšínská knižnice.

Naj_moneta_ciesz2

Těšínská jablíčka

Jsou to marné naděje, plané těšení. Rčení vzniklo z "těšiti se", tedy není odvozeno z místního názvu "Těšín".
Těšínská choroba - těšínka

Takto svého času pojmenována nakažlivá obrna prasat - neboť se ponejprvu ve velkém rozsahu vyskytla na Těšínsku.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Provozní doba

Turistické informační centrum města Český Těšín
Hlavní 147/1a, 737 01 Český Těšín
tel: 720 043 697
www. infopoint-ceskytesin.cz
e-mail: info@infopoint-ceskytesin.cz
Provozuje Městská knihovna Český Těšín

2017-06-29_150257Tisen

49°44'57.0"N 18°37'35.3"E  
PočasíVíce počasí

Aktuality z města

 • Česko-polské kalendárium - říjen

  30.11.2017

  Kalendarium-rijen
  Program zde!

 • Kultura říjen

  30.11.2017

  Screenshot-2017-9-30-2017-10-kdk_1-indd-10kdk17-pdf
  Program zde!

 • Kurs nauki jazdy na łyżwach dla dorosłych

  30.10.2017

  Untitled-2
  30. 10. 2017 od 19 h, Hala Widowiskowo-Sportowa, Cieszyn
  každé pondělí

 • Diabelskie podcienia - spotkanie autorskie z Bogusławem Dziadzią

  30.10.2017

  Spotkanie-autorskiei-promocja-ksiazki1-254x360
  30. 10. 2017 v 17 h, Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 15, Cieszyn

 • żegnajcie...

  29.10.2017

  22552471_1590679404288679_7525515116715291221_n
  29. 10. 2017 v 18 h, Cafe Muzeum, ul. T. Regera 6, Cieszyn

 • KONCERT REFORMACYJNY i ZAKOŃCZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO

  29.10.2017

  Plakatpl201
  29. 10. 2017 v 15 h, Kościół Jezusowy, Cieszyn

 • Pumpkin Day

  28.10.2017

  Php58erib
  28. 10. 2017 v 16 h, Pracownia Językowa, ul. Bielska 136, Cieszyn

 • halloween

  28.10.2017

  22308986_1599829853373584_6462702068637634483_n
  28. 10. 2017 od 19 h, Kamienica Konczakowskich, ul. Rynek 19, Cieszyn

 • Dnb Volume 3

  28.10.2017

  22195472_1990390484510507_8401278339685400964_n
  28. 10. 2017 ve 22 h, klub Bledý Úsvit, Střelniční 13, Český Těšín

 • Halloween na ledě

  28.10.2017

  2017-10-09_112908
  28. 10. 2017 od 17 h, zimní stadion, Český Těšín
  Děti budou mít během bruslení příležitost zasoutěžit si o sladké odměny.Pro bruslaře, kteří přijdou v tématickém kostýmu vstupné zdarma. Nejlepší masky budou ke konci bruslení odměněny drobnými cenami. 

 • Miloš Úředníček: Barma, Kambodža

  27.10.2017

  Urednicek_barma_kambodza
  27. 10. 2017 v 17 h, KaSC Škola Dolní Žukov, Český Těšín

 • Puškinův Evžen Oněgin

  27.10.2017

  2017-10-23_120314
  27. 10. 2017 v 17 h, Čítárna a kavárna Avion, Hlavní 1, Český Těšín

 • Największy geograficzny bestseller XVI-wiecznej Europy

  27.10.2017

  22552534_1543835832350013_2194660001941495146_n
  27. 10. 2017 v 17 h, Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, Cieszyn

 • Řízená degustace

  27.10.2017

  22218325_1135392493257342_7576079511341897133_o
  27. 10. 2017 v 18.30 h, Pizzerie Verdi, Smetanova 9, Český Těšín

 • Jiří Foltýn Variable Band+ Tereza Bartošová

  27.10.2017

  27. 10. 2017 od 22 h, klub Bledý Úsvit, Střelniční 13, Český Těšín

 • Veřejné pozorování oblohy

  26.10.2017

  26. a 27. 10. 2017 v 18.30 h, hvězdárna, areál Těšínského divadla, Ostravská 67, Český Těšín, v případě nepříznivého počasí se pozorování nekoná 

 • prezentace publikace Čas – místa – lidé

  26.10.2017

  26-10-
  26. 10. 2017 v 17 h, Muzeum Těšínska, Masarykovy sady 19, Český Těšín

 • Halloween

  26.10.2017

  Halloween
  26. 10. 2017 od 18 h, DDM, Frýdecká 32, Český Těšín

 • Vypravěč Elkesar - koncert Jakuba Vanka, Elektrická kytara

  25.10.2017

  25. 10. 2017 v 18 h, Dobrá čajovna, Střelniční 18, Český Těšín

 • Podzimní počteníčko

  25.10.2017

  2017-10-20_092825
  25. 10. 2017 v 15 h, MěK, Ostravská 67, Český Těšín

 • Nowe nabytki w Dziale Archeologii MŚC

  25.10.2017

  Ulotka20spotkania_2017-11_3
  25. 10. 2017 v 17 h, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Regera 6, Cieszyn

 • DJ Teddybear / Otwarcie Sezonu A Rt+ / sztuka z przytupem

  25.10.2017

  22339436_1649388348446881_3600272652526255645_o
  25. 10. 20107 ve 20 h, klub Bledý Úsvit, Střelniční 13, Český Těšín
  hudební akce spojená s vernisáží výtvarných prací Martyny Gaszczyk-Nowok

 • Čáryfuk

  25.10.2017

  Caryfuk
  25. 10. 2017 od 16 h do 17.30 h, MěK, Havlíčkova ul., Český Těšín

 • Bajka muzyczna "PRZYGODY PIPI" - Oferta specjalna dla dzieci

  25.10.2017

  Plakat_pipi
  25. 10. 2017 v 9 h a 10.30 h, Teatr im. A. Mickiewicza, Plac Teatralny 1, Cieszyn

 • Měsíc regionální historie

  24.10.2017

  Ramek
  5. - 24. 10. 2017, kulturní zařízení, Český Těšín
  Program zde!

 • Piastovna a česká královna Viola Těšínská

  24.10.2017

  24. 10. 2017 v 17 h, Ćítárna a kavárna Avion, Hlavní 1, Český Těšín
  Přednášející Mgr. Petr Zajíček představí populárně naučnou formou život a dobu Violy Těšínské, jejíž 700. výročí úmrtí si letos připomeneme.

 • Vzpomínkový akt k 99. výročí vzniku Československa

  24.10.2017

  2017-10-11_113503
  24. 10. 2017 v 16 h, Masarykovy sady, pomník T. G. M., Český Těšín

 • Spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim

  24.10.2017

  22664316_1707322169291756_1319526828_o
  24. 10. 2017 v 17 h, kavárna Kornel i Przyjaciele, Sejmowa 1, Cieszyn

 • Podzimní dílničky

  24.10.2017

  22281726_1328085470651291_7802168517774060383_n
  24. 10. 2017 od 15 do 17 h, centrum Kristýnka, Čapkova 9, Český Těšín