TIPY NA VÝLETY

   LETNÍ KOUPALIŠTĚ, ČESKÝ TĚŠÍN

 V areálu letního koupaliště na ulici Slezské se nachází dva nerezové bazény a dětské brouzdaliště po kompletní rekonstrukci, čtyř dráhová skluzavka, tobogán, skokanský můstek, podvodní masážní proudy a další vodní atrakce. Návštěvníkům jsou k dispozici plastová lehátka, převlékárny, toalety a bufet s občerstvením. Sportovně založení mohou také využit stůl na stolní tenis, hřiště na beach volejbal nebo badminton.

K3

http://www.suzct.cz/Koupaliste

Aquapark Olešná, Frýdek-Místek

Letní aquapark Olešná se skládá ze dvou nerezových bazénů propojených skluzavkou, přelévavým vodopádem, mosty a chodníčky. Je navržen pro rekreační, relaxační i sportovní účely. Délka plaveckého bazénu činí 50 metrů. Celková vodní plocha je 1879 m2. Travnatá plocha je o rozloze 12 000 m2. Celková okamžitá kapacita Letního aquaparku je 3 000 osob. Atrakce: 2x tobogán, 1x skluzavka, vodní chrlič, vodní dělo, vzduchová lehátka, vzduchová lavice, vodní perlička, vodní fontána, houpací hrnec, lezecká síť, masážní trysky, vodní hřib, proudový kanál, dětský bazén s vodním ježkem a skluzavkou, relaxační bazén se skluzavkou do zálivu, který spojuje plavecký bazén, plavecký 50m  4 dráhový bazén se startovními bloky, relaxační bazén se vodopádem přelévá do plaveckého

Krytý aquapark
Hlavní nerezový bazén je cíleně navržen pro rekreační a relaxační účely, nikoliv jako plavecký pro závody. Celková okamžitá kapacita krytého aquaparku je 200 osob. Atrakce: bazénová část - obří tobogán s převýšením 10 metrů a délkou 90 metrů, divoká řeka v délce 92,3 metrů, vodní chrliče a děla, masážní trysky v bazénových stěnách, lavice s kombinovanou vodní a vzduchovou masáží, vodní lůžko se vzduchovou masáží, houpací bazén, proudový kanál, perličková koupel, masáže nohou, whirlpool 34˚C, šplhací síť, parní ohřívárna 37°C. Saunový svět - turecká aroma pára, římská solná lázeň, finská sauna, sauna bar, ochlazovací bazének, očistné sprchy, džber s ledovou vodou, arktický déšť.

Letecka_apo

http://aquapark-olesna.cz

CIESZYN

Město Cieszyn si dodnes zachovalo svůj středověký urbanistický ráz s památkami a kouzelnými zákoutími. Jedním z takových míst je Zámecký vrch. Nachází se zde románská rotunda sv. Mikuláše z poloviny 11. století – jedna z nejstarších křesťanských památek v Polsku a nejcennější památka na Těšínsku, obranná věž ze 13. století, Piastovská věž s krásnou vyhlídkou na město a okolí, která se dochovala ze zámku těšínských Piastovců ze 14. století. V 19. století vznikla na jeho zbytcích habsburská rezidence – Lovecký zámeček a romantický park podle návrhu vynikajícího vídeňského architekta Kornhäusla. V zámku sídlí Slezský zámek umění a řemesel a státní hudební škola. Ulice Głęboka je hlavní obchodní ulicí ve městě a spojuje zámeček s náměstím, které vzniklo ke konci 15. století. Kolem něho se nachází historické domy, jednu stranu náměstí zaujímá radnice. Nedaleko se nachází budova přes 200 let starého Muzea Těšínského Slezska s bohatou uměleckou, historickou, archeologickou a etnografickou sbírkou. Ozdobou Divadelního náměstí je secesní Divadlo a budova staré Knížecí mincovny, dnes sídlo Těšínské knihovny. Na Starém Trhu si můžeme prohlédnout repliku plastiky Madony s dítětem ze 14. století (originál v muzeu). Vznikla v dílně Petra Parléře podobně jako náhrobek těšínského knížete Přemyslava Nošáka z presbytáře farního kostela sv. Máří Magdaleny. Tento kostel patří k několika krásným, starým kostelům ve městě a nacházejí se v něm hroby těšínských Piastovců. Kostel Ježíše z 18. století je největším evangelickým kostelem ve Slezsku. V kostele bratrů Bonifratrů můžeme spatřit velice zajímavou barokní výzdobu interiéru. Studna Tří bratří navazuje na legendu o vzniku Těšína. Nedaleko se nachází malebné zákoutí zvané Těšínské Benátky. K místům s výjimečnou atmosférou patří dva staré židovské hřbitovy.

http://www.cieszyn.pl

ARCHEOPARK CHOTĚBUZ-PODOBORA

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Na říční terase se rozkládalo v minulosti mohutné trojdílné hradiště, pod kterým původně protékala řeka Olše. V současné době je na této lokalitě vybudován archeopark, který návštěvníkům interaktivním způsobem přibližuje život raně středověkého hradiska. V jeho útrobách je rekonstruována přibližná podoba objektů nalezených během archeologických výzkumů zde i na hradiscích v blízkém okolí. Jde v prvé řadě o rozsáhlou fortifikaci, která obepíná areál dávné akropole, na níž bylo postupně vybudováno několik replik dobových obytných staveb či výrobních zařízení. Návštěvníci zde najdou zemnice, polozemnice, srubové obydlí a halovou stavbu, ale také kultovní objekt či železářskou pec. K areálu, jenž je spojen s prostorem tzv. prvního předhradí dřevěným mostem, návštěvníci přistupují prostřednictvím lávky, která je korunami stromů navede až k samotnému hradisku. Začíná na střeše moderní vstupní budovy, která na úpatí hradiska vyrostla v průběhu roku 2015. Nabízí návštěvníkům jak odpovídající zázemí, tak nepřeberné množství informací v podobě interaktivních expozic o dějinách chotěbuzské lokality a zdejších výzkumech. To vše završuje samostatná keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem, která je využívána pro nejrůznější školní i veřejné akce. Těch probíhá v archeoparku více než dost a i s jejich pomocí mají návštěvníci možnost nahlédnout a na vlastní kůži okusit co nejvíce z každodenního života našich dávných předků.

Output_w4dpsf

http://www.archeoparkchotebuz.cz/


DINOPARK OSTRAVA (DOUBRAVA)

DinoPark na Ostravsku je třetím parkem v ČR a byl otevřen v roce 2009. Jde o unikátní zábavní park pro nejširší veřejnost /hlavní cílová skupina je rodina s dětmi 5-15 let/, zobrazující modely zvířat z druhohorního období v životních velikostech v jejich přirozeném prostředí tak, jak obývala naši planetu před mnoha miliony let. Modely jsou jak statické, tak i robotické, pohyblivé a jsou ozvučené. Součástí parku jsou atrakce podporující edukační funkci parku, 3D kino, dětské paleontologické hřiště, naučná stezka apod.

Logo_dinopark_2013_white_2Dinopark-image-5_2

http://ostrava.dinopark.cz

ZÁMEK FRYŠTÁT, KARVINÁ-FRYŠTÁT

Empírový zámek Fryštát je jedinečnou památkou svého druhu ve zdejším regionu a představuje opravdový unikát v regionu, který byl původně předurčen k výlučné industrializaci. O této skutečnosti svědčí i fakt, že se zámek Fryštát dochoval pouze jako jediný ze tří honosných zámků, které se na území města nacházely ještě ve 20. století. Historie zámku je spjata především s jeho zakladateli, kterými byla knížecí rodina těšínských Piastovců, a s jeho posledními majiteli, hraběcím rodem Larisch-Mönnichů, který měl významné postavení u císařského dvora a byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou „Sissi“. Od roku 1997 je zámek po rozsáhlé rekonstrukci přístupný veřejnosti. V průběhu prohlídky stylově zařízených místností jak hlavní budovy zámku, tak budovy Lottyhaus, jste zasvěceni do života šlechty na přelomu 19. a 20. století. Jedna z reprezentačních místností slouží ke konání svatebních obřadů, to vždy první sobotu v měsíci, a příležitostných koncertů komorního charakteru. Zámek je z jedné strany spojen krytou chodbou s oratoří kostela Povýšení sv. Kříže a z druhé strany je skleněnou chodbou propojen s vedlejší budovou „Lottyhaus“, se kterou tvoří jednotný architektonický celek. U hlavního vstupu jsou po obou stranách umístěny dvě raně barokní sochy Herkulů. Z jižní strany je zámek obklopen zámeckým parkem (park Boženy Němcové) rozkládajícím se na ploše 36 ha. V parku s mnoha vzácnými dřevinami, který v současné době prochází významnou rekonstrukcí, se nachází dětský koutek ve stylu slovanského hradiště a rekreační areál „Loděnice“, kde je možno zapůjčit si loďky na projížďku slepým ramenem řeky Olše. Ve střední části poblíž bývalých koníren se nachází zookoutek s výběhem pro vysokou zvěř a drobným vodním ptactvem.

108117

http://www.zamek-frystat.cz

FRÝDECKÝ ZÁMEK, MUZEUM BESKYD, FRÝDEK-MÍSTEK

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek sídlí v historické budově zámku ležícího na ostrohu nad řekou Ostravicí. Návštěvníkům nabízí několik stálých expozic. V reprezentativních prostorech prvního patra je instalován Zámecký okruh, nabízející interiéry s mnoha exponáty vysoké umělecko-historické hodnoty. Přírodu a způsob života lidí v oravskoslezských Beskydech a Podbeskydské pahorkatině dokumentuje expozice Beskydy, příroda a lidé. V sakristii zámecké kaple je instalována expozice Frýdek – mariánské poutní místo, věnující se významu Frýdku jako hojně navštěvovaného poutního místa. Expozice Frýdek a Místek přibližuje historii těchto dvou původně samostatných měst, z nichž se jedno – Frýdek – nacházelo ve Slezsku a druhé – Místek – na Moravě. Poslední stálou expozicí je Památník Óndry Łysohorského, který připomíná významného frýdeckého rodáka píšícího v uměle vytvořeném nářečí vycházejícím z nářečí lašského. K nejvzácnějším exponátům muzea patří mapa hukvaldského panství z 2. poloviny 17. století. Ve výstavních síních muzea probíhají celoročně krátkodobé výstavy a kulturní akce. K zámku přiléhá park s krásnou vyhlídkou na Beskydy.

http://www.muzeumbeskyd.com

Zřícenina hradu Hukvaldy, Hukvaldy

Rozsáhlý hradní areál byl založen kolem poloviny 13. století, za jeho zakladatele je považován německý šlechtic ve službách Přemysla Otakara II, Arnold z Huckeswagenu, Svou úlohu pevnosti splnil zejména za třicetileté války, kdy byl několikrát bezúspěšně obléhán. Na konci 17. století byl naposledy přestavěn a výstavbou barokního opevňovacího systému se z něho stala moderní pevnost. Rychlé změny vojenské techniky podporovaly jiný způsob boje a vojenský význam hradu rychle ustupoval do pozadí. Požár v roce 1762 byl poslední tečkou za jeho slavnou existencí a hrad nebyl obnoven. V současné době je významnou kulturní památkou, která se do povědomí návštěvníků zapsala každoročně pořádanými Rytířskými slavnostmi, i pravidelnými sobotními a nedělními programy z historické a folkové hudby apod.

Hukvald29

http://www.hradhukvaldy.eu

Kostel Božího těla v Gutech, Třinec-guty - zničen při žhářském útoku

Je jeden z nejstarších a i nejmalebnějších kostelů Podbeskydí. Nachází se nedaleko Třince pod  Javorovým a je zasvěcen Božímu Tělu. Před vchodem je umístěn kříž s plastikou Krista. Dřevěný kostelík Božího těla, jehož správcem je Římskokatolická církev Ropice,  byl na náklad obce postaven r. 1563. Přestavěná zvonice a kryté ochozy jsou pozdějšími doplňky. Stavbu prováděli pravděpodobně místní tesaři a použili stoleté kmeny úctyhodných rozměrů, které dosahují až průměru 60 cm. Z původních 3 zvonů ve věži se dodnes zachoval pouze nejstarší z r. 1565, který nese latinský nápis "Verbum Domini manet in seterum" (Slovo Páně trvá na věky). Kostel byl stavěn v období reformace a sloužil k protestantským bohoslužbám až do r. 1654, kdy byl uzavřen a předán katolíkům. Nejvzácnější památkou je nástavec bývalého hlavního oltáře. Byl zhotoven r. 1591 patrně v Těšíně a představuje poslední večeři Páně s českým nápisem "Vezměte a jezte, toto je tělo mé". Pavlač zabírá jak západní tak jižní stěnu lodi a je bohatě zdobená lidovou renesanční dekorativní malbou i řezbou, kterou zhotovil lidový umělec Štěpán Sova z Nebor. Na stěnách lodi visí řada obrazů malovaných na plátně s katechizační tématikou, které údajně sloužily při misijní činnosti jezuitů.

Z vlakové zastávky Střítěž vede ke kostelíku modrá turistická značka. Dojezd je možný i autem či na kole.

Mše sv. se konají v neděli v 11 hod, ve středu v 16 hod. (zimní období) a v 18 hod. (letní období)

Telefon pro domluvení prohlídky: 602 549 153 nebo 558 735 153

 1

http://www.farnost-stritez.cz

Prašivá 
kostel sv. Antoníčka z r. 1640 a turistická chata Na Prašivé

Vrchol Prašivá 843 m. n. m.

Římskokatolický kostel svatého Antonína Paduánského je dřevěná stavba stojící na vrcholu Malé Prašivé (Prašivky) a významné poutní místo Těšínska. Byl postaven z prostředků hraběte Jiřího z Oppersdorfu jako dík za záchranu před rozzuřeným jelenem (1640). Kostel je pod ochranou Památkového ústavu. Konají se zde bohoslužby a tradiční poutě.
Chata Prašivá je ideálním výchozím místem pro turistiku a další sportovní aktivity. Dřevěná chata nabízí celoroční ubytování, parkuje se přímo u chaty. Zajímavou součástí je rozhledna ve věžičce chaty. Odpradávna je symbolem chaty vycpaný medvěd.
Dostupnost:
5,5 km po červené TZ ze železniční stanice Dobratice p. Prašivou
3,5 km po žluté TZ od sauny v Komorní Lhotce
3 km po zelené TZ z Vyšních Lhot po zpevněné komunikaci (i autem)

 http://www.ado.cz/poutni/prasiva/prasiva.htm

Prasiva-kostelicek

Chata Prašivá
Prašivá je oblíbeným výletním cílem řady turistů a cykloturistů. Na vrcholu uvítá návštěvníky stylová dřevěná chata z roku 1921. Novinkou je zpřístupnění rozhledny, která byla slavnostně otevřena 11. 6. 2016. Chata nabízí možnost ubytování.

2017-10-23_154649

http://www.chataprasiva.cz

K vrcholu Prašivé vede několik turistických stezek: červená z Dobratic kolem hospod Harenda a Kohutka, žlutá od sauny v Komorní Lhotce, červená hřebenovka od Ropičky a Kotaře, modrá z Pražma, zelená z Vyšních Lhot, která vede po zpevněné komunikaci.

Bobová dráha, Mosty u Jablunkova

Bobová dráha tohoto typu byla v roce 2004 první v ČR. Délka sjezdu bobové dráhy je 650 m, můžete sjíždět až 40 km/h rychlostí, provoz bobové dráhy je celoroční.

http://www.skimosty.cz

Lanovkou na Javorový vrch, Třinec-Oldřichovice

Lanová dráha byla zprovozněna v roce 1957. Současným majitelem a provozovatelem je společnost BYTOSLAN spol. s r.o. Stavba lanovky na Javorový vrch byla zahájena v roce 1955, samotnou dráhu vyrobil národní podnik Transporta Chrudim na přelomu let 1954 a 1955. Původně měla být dodána do Sarajeva, ale vzhledem k tomu, že ji zákazník nepřevzal, bylo pro lanovku určeno nové působiště – Javorový vrch u Oldřichovic u Třince. Zahájení provozu lanové dráhy se konalo 7. července 1957. Dráhu od začátku provozovaly ČSD, které se jí ještě v roce 1957 snažily odprodejem zbavit. Protože ale nenašly kupce, dráha v jejich majetku zůstala až do roku 1996, kdy byla zprivatizována.
Jednomístnou lanovkou se dostanete pod vršek Malého Javorového (945m), kde je kromě nádherného výhledu na Těšínsko horská chata s ubytováním, lyžařský areál a možnost dojednat tandemový paragliding. Dojezd k lanové dráze: z vlakového a autobusového nádraží v Třinci jezdí linky 712 a 714 ve směru na Oldřichovice, ves. Zastávka, na které vystoupíte, je Oldřichovice, u lanovky. Poté půjdete cca 5-10minut do kopce k lanové dráze.

http://www.lanovkajavorovy.cz/

Naučná stezka Mionší, prales, Dolní Lomná

Naučná stezka vede okrajovými částmi pralesa Mionší, který je domovem asi 110 druhů obratlovců, z toho 73 druhů ptáků. Druhové bohatství hub ho řadí mezi nejvýznamnější mykologické lokality u nás. Jedná se o největší komplex přirozeného jedlobukového lesa karpatského typu na území České republiky. Naučnou stezku dlouhou 7 kilometrů lemuje 10 naučných tabulí, s nimiž se turisté seznámí s pralesem, aniž by narušovali jeho klid. Stezka je zpřístupněna od 1. července do 15. září s průvodcem (tel. 734 670 950).

 

Rozhledna Na Čantoryji

Rozhledna se nachází ve výšce 995 m. n. n., její výška činí 29 m, je 5 podlažní, má 118 schodů a pojme až 170 osob.
Výstavba rozhledny a srubu s občerstvením na Velké Čantoryii byla realizována v období července až října roku 2002.
Na rozhlednu se můžete vydat z obce Nýdek z centra po červeně značené turistické trase (střední náročnost) nebo lanovkou od autobusové zastávky Ustroń-Polana (PL). Na rozhlednu se platí vstupné. Vstup 1/os 35 Kč, slevový 25 Kč, děti 15 Kč.

http://cantoryje.cz

Skalní útvar Čertovy mlýny, Gírová

Rozsedlinové jeskyně se nacházejí v masívu hřebene Gírové (840 m. n. m.). Leží na jižním svahu asi 150 metrů pod vrcholem, nad turistickou chatou a jsou ojedinělým přírodním úkazem v Těšínské části Beskyd. Na některých hřebenech a svazích v Beskydech jsou patrné rysy destrukčního vývoje. Je to vlivem kontinentálního severského ledovce, který naše území zasahoval v období starších čtvrtohor dokonce dvakrát a svými jazyky zasáhl až do předhůří Beskyd. Po ústupu ledovce, když došlo v Beskydách ke zmírnění klimatických podmínek, nabobtnalé jílovité vložky mezi pískovci se staly kluzkými a napomáhaly k dalšímu posunu hornin po svahu. Tímto způsobem vznikaly systémy puklin a dutin, jež jsou v dnešní době známy jako pseudokrasové puklinové jeskyně. Takto vznikaly i rozsáhle skalní útvary s jeskyněmi na Gírové, které kdysi místní horalé nazvali Čertův mlýn. Podle legend se zde skrývali zbojníci v době jánošíkovských, v jiném období sloužily skály čertům, kteří tady hodlali ve svých kamenných mlýnech „mlít“ neposlušné lidstvo. Pravidelně zde také přelétávaly i čarodějnice.
Nejvhodnější přístup do Čertova mlýna je od turistické chaty Gírová podél starých vzrostlých buků do smrkového lesa a pěšinkou se dostanete do centrální části Čertova mlýna. Je vyvíjeno úsilí pro lepší zpřístupnění, označení a zatraktivnění této výjimečné lokality. A co je v Čertově mlýně nejatraktivnější? Je to několik jeskyní, které si může každý prohlédnout zvenku. Jsou probádané speology, u většiny hlavní směry puklin jsou kolmé a proto pro běžného návštěvníka nebezpečné. Je tam však i puklinová jeskyně, která je pro děti a štíhlejší osoby průchozí. Je asi 9 m dlouhá, v polovině své délky se lomí a stoupá nahoru k východu.
Skály jsou využívány především horolezci, kteří si tady zkouší své dovednosti.

 Phoca_thumb_l_1
Foto: Gotic, Mosty u Jablunkova

 

Středověké opevnění Šance 

Turecké armády postupují Evropou, když roku 1526 vyhrají u Moháče. Hrozba Turecké invaze je citelná i v Těšínsku a tak těšínský kníže Václav Adam III. Piast svolá šlechtice a rozhodne o vybudování komplexního opevnění, které dnes známe pod názvem Šance. Opevnění bylo vybudováno 1578 a svůj účel plnilo další století. Největší pevnost byla vybudována právě v Mostech u Jablunkova, kde stávala již starší pevnůstka (staré Šance) ze 14. století a nepotvrzeně dle domněnek některých místních historiků ještě z dřívějších dob. Pevnost nás věrně chránila například za třicetileté války, kdy byla dobyta Švédy, za Slezské války kdy jí dobyli Prusové lstí zajetím Jablunkovkých obyvatel a výměnou za jejich životy či proti Uherským vpádům, jimž v drtivé většině útoku odolala a Stávala se nepřekonatelnou překážkou divokým nájezdníkům. Těšínské Knížectví mohlo za tímto mohutným barokním opevněním s hlavní pevnosti ve tvaru hvězdy tak poklidně existovat v míru a vzkvétat. Zbytky tohoto opevnění jsou dnes k vidění v Mostech u Jablunkova, kde jsou nejznatelnější, v Bukovci kde jsou téměř neznatelné a stejně tak na Slovensku nedaleko Českých-Slovenské hranice.
Zajímavosti
Součástí opevnění Jablunkovského průsmyku je 8 objektů, z nichž se zachovaly podstatné části dodnes: Velká šance – Mosty u Jablunkova, Malá šance – Valy Čierne, Stará šance - Svrčinovec, Megoňky (Čadca), Mosty – Dolina, Bukovec (V Sušu, na Kempě, na Dílku).400x300_phoca_thumb_l_4

 Foto: www.tesinskeslezsko.cz

 

Pěchotní sruby Bohumín

Po nástupu Adolfa Hitlera se vztahy mezi Československem a Německem značně přiostřily. Vzhledem k tomu, že se německá armáda začala zbrojit, vzniklo nebezpečí napadení. K vybudování stálého opevnění se republika rozhodla po vzoru spojenecké Francie. Zde byla hned po I. světové válce postavena Maginotova linie. Ta byla podél celé hranice Francie s Německem. Naše republika měla velice nevhodný tvar (podlouhlý z východu na západ) a počet vojáků, kteří by museli chránit pohraničí, by silně přesahoval možnosti republiky. Proto bylo zvoleno řešení stálého opevnění a počet nutných vojáků k obraně území se tím snížil. V ČSR se linie opevnění začala budovat na Bohumínsku a měla být postupně vybudována kolem celé republiky. Strategie obrany před útočícím Německem byla taková, že budeme postupně ustupovat před útočícím nepřítelem ze západu. Aby nám nemohl vpadnout do boku ze severu i z jihu, bylo opevnění na severní části hranice bunkr MO-S5 Na trati Bohumín s Německem silnější, tzv. těžké (mělo odolat až několik týdnu) a na západě bylo budováno pouze lehké opevnění (tzv řopíky). Celá republika by postupně ustupovala a čekala na pomoc zahraničních spojenců (Francie, Rusko). Na prvním stavebním podúseku spolupracovali čeští stavitelé s francouzskými, a proto jsou zdejší bunkry atypické oproti většině zbývajících v republice. Jako první byl vybudován srub MOS-8 (prosinec 1935). Do celého Bohumínského podúseku dále ještě patří objekty MOS-2 až MOS-7. MOS-1 nebyl vybudován na údajně protest polské vlády.

2008_04_05_0004

http://www.bunkr-bohumin.cz/

 

Vápenné pece Vendryně

Vznik těchto pecí se datuje na začátek 19. století, kdy byl proveden zevrubný geologický průzkum karpatských svahů, aby byla nalezena ložiska železné rudy pro potřeby místních železáren. Na území obce se těžila ruda nejprve pro huť v polské Ustroni a později pro nově založenou huť v Třinci. Do této doby spadá také těžba vápence, který se ve Vendryni těžil ve 3 lomech a byl vypalován ve 2 pecích, v místním nářečí zvaných "wopienky". Pro okolní uživatele byly v provozu i po roce 1895, kdy byla ukončena těžba železné rudy pro její malou vydatnost. Pece byly v době provozování opravovány velmi primitivním způsobem – jednak formou vyzdívání a jednak pro udržení stability ocelovými obinadly a výztužemi. Provoz pecí byl definitivně ukončen v r. 1965. Pece však zůstaly na svém místě. Za významného přispění Ministerstva pro místní rozvoj ČR byly obcí Vendryně opraveny a konzervovány do dnešní podoby, aby tak sloužily jako památka i pro budoucí generace. "Wopienky" se nacházejí asi 2 km po zelené turistické značce od železniční zastávky Vendryně východním směrem. Vede zde rovněž značená naučná cyklostezka č.6086 – „Po stopách hutnictví“ podél státní hranice s Polskem do Nýdku a dále po hřebenech východní částí Těšínských Beskyd  s krásnými výhledy až do obce Písek .

  68cs_1_big

Foto:  www.vendryne.cz

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Provozní doba

Turistické informační centrum města Český Těšín
Hlavní 147/1a, 737 01 Český Těšín
tel: 720 043 697
www. infopoint-ceskytesin.cz
e-mail: info@infopoint-ceskytesin.cz
Provozuje Městská knihovna Český Těšín

2017-06-29_150257Tisen

49°44'57.0"N 18°37'35.3"E  
PočasíVíce počasí

Aktuality z města

 • Česko-polské kalendárium - říjen

  30.11.2017

  Kalendarium-rijen
  Program zde!

 • Kultura říjen

  30.11.2017

  Screenshot-2017-9-30-2017-10-kdk_1-indd-10kdk17-pdf
  Program zde!

 • Kurs nauki jazdy na łyżwach dla dorosłych

  30.10.2017

  Untitled-2
  30. 10. 2017 od 19 h, Hala Widowiskowo-Sportowa, Cieszyn
  každé pondělí

 • Diabelskie podcienia - spotkanie autorskie z Bogusławem Dziadzią

  30.10.2017

  Spotkanie-autorskiei-promocja-ksiazki1-254x360
  30. 10. 2017 v 17 h, Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 15, Cieszyn

 • żegnajcie...

  29.10.2017

  22552471_1590679404288679_7525515116715291221_n
  29. 10. 2017 v 18 h, Cafe Muzeum, ul. T. Regera 6, Cieszyn

 • KONCERT REFORMACYJNY i ZAKOŃCZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO

  29.10.2017

  Plakatpl201
  29. 10. 2017 v 15 h, Kościół Jezusowy, Cieszyn

 • Pumpkin Day

  28.10.2017

  Php58erib
  28. 10. 2017 v 16 h, Pracownia Językowa, ul. Bielska 136, Cieszyn

 • halloween

  28.10.2017

  22308986_1599829853373584_6462702068637634483_n
  28. 10. 2017 od 19 h, Kamienica Konczakowskich, ul. Rynek 19, Cieszyn

 • Dnb Volume 3

  28.10.2017

  22195472_1990390484510507_8401278339685400964_n
  28. 10. 2017 ve 22 h, klub Bledý Úsvit, Střelniční 13, Český Těšín

 • Halloween na ledě

  28.10.2017

  2017-10-09_112908
  28. 10. 2017 od 17 h, zimní stadion, Český Těšín
  Děti budou mít během bruslení příležitost zasoutěžit si o sladké odměny.Pro bruslaře, kteří přijdou v tématickém kostýmu vstupné zdarma. Nejlepší masky budou ke konci bruslení odměněny drobnými cenami. 

 • Miloš Úředníček: Barma, Kambodža

  27.10.2017

  Urednicek_barma_kambodza
  27. 10. 2017 v 17 h, KaSC Škola Dolní Žukov, Český Těšín

 • Puškinův Evžen Oněgin

  27.10.2017

  2017-10-23_120314
  27. 10. 2017 v 17 h, Čítárna a kavárna Avion, Hlavní 1, Český Těšín

 • Największy geograficzny bestseller XVI-wiecznej Europy

  27.10.2017

  22552534_1543835832350013_2194660001941495146_n
  27. 10. 2017 v 17 h, Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46, Cieszyn

 • Řízená degustace

  27.10.2017

  22218325_1135392493257342_7576079511341897133_o
  27. 10. 2017 v 18.30 h, Pizzerie Verdi, Smetanova 9, Český Těšín

 • Jiří Foltýn Variable Band+ Tereza Bartošová

  27.10.2017

  27. 10. 2017 od 22 h, klub Bledý Úsvit, Střelniční 13, Český Těšín

 • Veřejné pozorování oblohy

  26.10.2017

  26. a 27. 10. 2017 v 18.30 h, hvězdárna, areál Těšínského divadla, Ostravská 67, Český Těšín, v případě nepříznivého počasí se pozorování nekoná 

 • prezentace publikace Čas – místa – lidé

  26.10.2017

  26-10-
  26. 10. 2017 v 17 h, Muzeum Těšínska, Masarykovy sady 19, Český Těšín

 • Halloween

  26.10.2017

  Halloween
  26. 10. 2017 od 18 h, DDM, Frýdecká 32, Český Těšín

 • Vypravěč Elkesar - koncert Jakuba Vanka, Elektrická kytara

  25.10.2017

  25. 10. 2017 v 18 h, Dobrá čajovna, Střelniční 18, Český Těšín

 • Podzimní počteníčko

  25.10.2017

  2017-10-20_092825
  25. 10. 2017 v 15 h, MěK, Ostravská 67, Český Těšín

 • Nowe nabytki w Dziale Archeologii MŚC

  25.10.2017

  Ulotka20spotkania_2017-11_3
  25. 10. 2017 v 17 h, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Regera 6, Cieszyn

 • DJ Teddybear / Otwarcie Sezonu A Rt+ / sztuka z przytupem

  25.10.2017

  22339436_1649388348446881_3600272652526255645_o
  25. 10. 20107 ve 20 h, klub Bledý Úsvit, Střelniční 13, Český Těšín
  hudební akce spojená s vernisáží výtvarných prací Martyny Gaszczyk-Nowok

 • Čáryfuk

  25.10.2017

  Caryfuk
  25. 10. 2017 od 16 h do 17.30 h, MěK, Havlíčkova ul., Český Těšín

 • Bajka muzyczna "PRZYGODY PIPI" - Oferta specjalna dla dzieci

  25.10.2017

  Plakat_pipi
  25. 10. 2017 v 9 h a 10.30 h, Teatr im. A. Mickiewicza, Plac Teatralny 1, Cieszyn

 • Měsíc regionální historie

  24.10.2017

  Ramek
  5. - 24. 10. 2017, kulturní zařízení, Český Těšín
  Program zde!

 • Piastovna a česká královna Viola Těšínská

  24.10.2017

  24. 10. 2017 v 17 h, Ćítárna a kavárna Avion, Hlavní 1, Český Těšín
  Přednášející Mgr. Petr Zajíček představí populárně naučnou formou život a dobu Violy Těšínské, jejíž 700. výročí úmrtí si letos připomeneme.

 • Vzpomínkový akt k 99. výročí vzniku Československa

  24.10.2017

  2017-10-11_113503
  24. 10. 2017 v 16 h, Masarykovy sady, pomník T. G. M., Český Těšín

 • Spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim

  24.10.2017

  22664316_1707322169291756_1319526828_o
  24. 10. 2017 v 17 h, kavárna Kornel i Przyjaciele, Sejmowa 1, Cieszyn

 • Podzimní dílničky

  24.10.2017

  22281726_1328085470651291_7802168517774060383_n
  24. 10. 2017 od 15 do 17 h, centrum Kristýnka, Čapkova 9, Český Těšín