PARKY

  PARK ADAMA SIKORY

Zakladatelem parku byl člen ředitelské rady Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek v Těšíně Adam Sikora (1846-1910). Přímým podnětem k založení parku byly projevy nacionální nesnášenlivosti a různé incidenty, k nimž docházelo za Rakouska-Uherska při slavnostech polských spolků a zvláště při průvodech tělovýchovné jednoty "Sokół" v Těšíně. Aby zajistil pro příště polským organizacím klidné místo pro nerušený průběh slavností, rozhodl se Adam Sikora, dlouholetý a zanícený člen "Sokóła", věnovat všechny svoje celoživotní úspory v obnosu 15 000 rakouských korun na vybudování parku a cvičiště. 

V květnu 1909 zakoupil pro tento účel na levém břehu Olše u hranice Svibice velký pozemek většinou neobdělané půdy a daroval jej organizaci Macierz szkolna. Ihned bylo přikročeno k rozsáhlým terénním úpravám. Výzva o pomoc při výstavbě sportoviště byla otištěna ve všech polských novinách na Těšínsku a našla široký ohlas. Přicházely další finanční příspěvky. 

Větší část práce vykonala polská školní mládež a dobrovolní pracovníci. Návrh na úpravu parku vypracoval St. Rutkowski z Varšavy, dále architekt Holczak a Ing. Bergmann z Těšína. 

Práce pokračovaly takovým tempem, že již v červnu a červenci 1909 se mohly konat v novém areálu první slavnosti. Práce na Sikorově parku byly dokončeny teprve v roce 1912. Na začátku první světové války, v době od 24. srpna do 21. září 1914 byli v Sikorově parku cvičeni příslušníci tehdy se formujících polských Legiónů na Těšínsku. Po rozdělení Těšína v roce 1920 přešel park do majetku "Macierzy szkolnej w Czechosłowacji" a byl spravován zvláštní sekcí tzv. Towarzstwa parkowego. Nadále sloužil pro pořádání slavností, jako cvičiště pro školní mládež a polské sportovní organizace. 

Podle finančních možností udržovatele bylo dále pracováno na zvelebování parku. V roce 1928 bylo vyměněno elektrické osvětlení a vystavěna nová vstupní brána. V roce 1930 potvrdil zemský úřad v Brně stanovy reorganizovaného "Towarzystwa parkowego" a udělil mu výčepní koncesi. V roce 1933 byl v parku vybudován taneční a hudební pavilón. V roce 1935 bylo přikoupeno kolem 3 000 m2 zahrad a obytný dům, který po přestavbě sloužil jako restaurace. V roce 1938 byla vybudována nynější vstupní brána a rovněž dokončena výstavba restaurační budovy; slavnostně byla otevřena 7. července 1938. Stavbu provedla firma Brejžek a Beier z Českého Těšína. 

V parku najdeme i zmenšeninu Piastovské věže, kterou v roce 1913 zhotovila školní mládež podle návrhu Viktora Holczaka z kamenů nalezených v řečišti Olzy. Na restauraci byla roku 1998 odhalena pamětní deska s portrétem Adama Sikory. Jeho dřívější pomník z roku 1935 byl zničen za okupace.

K 100. výročí dokončení finální podoby parku došlo k jeho první revitalizaci. Celý park získal nové chodníky ze zámecké dlažby, byly pokáceny poškozené stromy a vysázeny nové dřeviny, upravena byla i vodní nádrž.

U parku byla vybudována v letech 2010-2012 Sportovní lávka, která propojila oba břehy Olše a tím i rekreační zóny Českého Těšína a Cieszyna.

 

Park Adama Sikory je revitalizován v rámci unikátního

společného česko-polského projektu "Těš se Těšínem - Zahrada dvou břehů".  

Více informací o projektu naleznete zde http://bit.ly/1qLbut4

 

 

PARK masarykovy sady

Park se nachází v památkové zóně Českého Těšína. Jedná se o druhý nejstarší park ve městě. Byl založen arciknížetem Albrechtem Sasko-Těšínským (1766-1822), po němž byl také původně pojmenován (Albrechtova alej). Park sloužil těšínským měšťanům jako místo odpočinku a zábavy, byl oblíbenou letní promenádou a místem pravidelných nedělních vycházek. Z období výstavby podél parku se až do dnešních dnů zachoval prokazatelně nejstarší dům na území města. Je to empirová stavba z roku 1836. I dnes slouží park především k relaxaci a procházkám. V jeho těsném okolí se nachází kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova, kaplička z roku 1897, socha sv. Jana Nepomuckého nebo pomník obětem I. světové války. Nově zde byla vybudována fontána, výtvarné prvky ze dřeva a hřiště pro děti s moderními atrakcemi.

Park Masarykovy sady prošel revitalizací v rámci společného integrovaného česko-polského projektu REVITALPARK 2010. Více informací o projektu a historii parku zde: http://bit.ly/24zqAQL

 98_big59981657Tgm3Stazeny-soubor3731a96f-9933-4c2f-81b8-8a3dd1b4252f_l

 

PARK U CENTRÁLNÍHO HŘBITOVA

Park v Českém Těšíně vedle centrálního hřbitova se proměnil v upravenou oddychovou zónu. V této krásné oáze zeleně nechybí procházkové trasy a lávky pro pěší, revitalizované jezírko, dětské hřiště, to vše doplněné o krásný parkový mobiliář.

Screenshot-2012-11-10_16-45-53-730x54595267656

PARK KOMENSKÉHO SADY

Komenského sady byly zřízeny počátkem 30. let 20. století krátce po výstavbě okolních budov.V parčíku byla zasazena "Lípa esperantistů" a umístěno několik bludných balvanů z okolí Českého Těšína, které dokumentují nejjižnější hranice severského zalednění v době mladších čtvrtohor (zhruba od 8000 let př. n. l.). Původně se zde nacházelo bojové letadlo IL. 10 z 2. světové války, které bylo později součástí památníku obětem v boji proti fašismu na prostranství za budovou Těšínského divadla. Je zde umístěna informační tabule, park je místem odpočinku.

Buk-lesni-cervenolisty-cesky-tesin-27_04_2007-12Buk-lesni-cervenolisty-cesky-tesin-27_04_2007-11

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

OTEVÍRACÍ DOBA

InfoPoint Český Těšín
Hlavní 147/1a, 737 01 Český Těšín
tel: 720 043 697
www. infopoint-ceskytesin.cz
e-mail: info@infopoint-ceskytesin.cz
Provozuje Městská knihovna Český Těšín

2017-06-29_150257Tisen

49°44'57.0"N 18°37'35.3"E  
PočasíVíce počasí

Aktuality z města

 • Česko-polské kalendárium

  3.9.2017

  Lipiec-sierpien20201720r
  červenec/srpen 2017
  program zde!

 • V sekci akce, výstavy najdete program kulturních zařízení na prázdniny

  31.8.2017

  1. 7. - 31. 8. 2017 smile

 • Kultura do kapsy Český Těšín

  30.8.2017

  2017-07-03_105213  
  Červenec/srpen program zde!

 • PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ

  22.8.2017

  19554068_1588135154550028_2787051402425872405_n
  Městská knihovna, Český těšín

 • Mozkomiks

  31.7.2017

  31. 7. 2017 od 10 do 12 h, MěK, Ostravská ul., Český Těšín

 • Tvořivé odpoledne

  31.7.2017

  31. 7. 2017 od 9 do 10 h, Jazzklub, Střelniční 1, Český Těšín

 • Razem Damy Radę – 20 lat Castoramy w Polsce

  30.7.2017

  30. 7. 2017 od 10 do 22 h, Rynek, Cieszyn

 • Sportujeme s Johankou

  29.7.2017

  29. 7. 2017 od 10 do 13 h, hřiště u KaSS, Střelniční 1, Český Těšín

 • Tvoříme s Johankou

  29.7.2017

  29. 7. 2017 od 10 do 13 h, kavárna Johanka, Smetanova 20, Český Těšín

 • Beata Bocek /koncert/

  28.7.2017

  28. 7. 2017 v 17 h, Čítárna a kavárna Avion, Hlavní 1, Český Těšín

 • Za bublinou bublina

  28.7.2017

  28. 7. 2017 od 9 do 11 h, MěK Svibice, Slovenská ul., Český Těšín

 • Bezva ženská na krku / letní kino

  28.7.2017

  28. 7. 2017 ve 21.15 h, areál KaSS, Střelniční 1, Český Těšín

 • Chris Ellys w Polsce!

  28.7.2017

  Chris20ellys20-20foto201_mniejsze
  28. 7. 2017 ve 20 h, klub Bledý Úsvit, Střelniční ul., Český Těšín 

 • pietní akt na památku utonulých hasičů

  28.7.2017

  Memorial2021
  28. 7. 2017 v 18 h, most Svobody, Střelniční ul., Český Těšín

 • Prázdniny s icm

  27.7.2017

  27. 7. 2017 od 14 do 15 h, DDM, Hrabinská ul., Český Těšín

 • Prázdniny s icm

  26.7.2017

  26. 7. 2017 od 14 do 15 h, DDM, Hrabinská ul., Český Těšín

 • komiksééér

  25.7.2017

  25. 7. 2017 od 9 do 11 h, MěK, Havlíčkova ul., Český Těšín

 • mozkomiks

  24.7.2017

  24. 7. 2017 od 8 do 11h, MěK, Ostravská ul., Český Těšín