Pomníky, kapličky, kříže

Pomník mezinárodní solidarity protifašistické koalice (STALAG VIII B), nábřeží Míru, Český Těšín


Foto: MěÚ

Pomník válečných zajatců v místě bývalého administrativního centra a jádra velkého komplexu drobných zajateckých táborů STALAG VIII B, v nichž byli soustředěni v období let 1941-1945 váleční zajatci různých národností. Pomník odhalen 14. 9. 1973, autor akad. sochař Štěpán Mikula, návrh Ing. Koco Krstovský. Na pomníku jsou upevněny bronzové desky s reliéfními postavami vězňů. Celková rekonstrukce proběhla v letech 2010-2011.

Pomník letcům u Těšínského divadla, Ostravská 67, Český Těšín


Foto: MěÚ

Pomník letcům z Těšínska padlým v letech 1938 – 1945 a letcům 1. československé smíšené letecké divize padlým v bojích o Moravskou bránu v letech 1944 – 1945.

Památník obětem koncentračních táborů, ul. Chotěbuzská, Zpupná Lhota


Foto: MěÚ

 

Památník k 50 letům ČSR, Vělopolská ul., Český Těšín-Horní Žukov


Foto: MěÚ

Pomník kpt. Tichonova, centrální hřbitov, Český Těšín

Na památku všem padlým sovětským vojákům při osvobozování Těšínska za II. sv. války.

Soukromý pomník obětem 2. světové války, Český Těšín-Stanislavice

Památce obětem koncentračních táborů z rodiny Szymaniků.

Pomník obětem druhé světové války, Český Těšín-Dolní Žukov


Foto: Jaromír Lenoch

U bývalé školní budovy vystavěné v roce 1903 se nachází pomník věnovaný 25 obětem II. sv. války z řad místních občanů. K jeho odhalení došlo 15. června 1952.

Neznámý padlý rudoarmějec, Český Těšín-Dolní Žukov

V květnu 1945 na území Dolního Žukova, při komunikaci Frýdecká, padl voják Rudé armády, jehož totožnost se nepodařilo zjistit. O rudoarmějci je zmínka na pomníku věnovaném obětem II. sv. války z řad místních občanů.

Pomník obětem II. světové války, Český Těšín, hřbitov Svibice


Foto: MěÚ

Památník obětem fašismu 1939 – 1945, ul. Ostravská, Český Těšín-Mistřovice

 
Foto:MěÚ

Památník obětem koncentračních táborů, ul. Dvorská, Český Těšín- Stanislavice


Foto: MěÚ

Památník obětem I. sv. války, křížení ul. Vělopolské a Frýdecké, Český Těšín-Horní Žukov


Foto: MěÚ

Pomník obětem I. sv. války, Masarykovy sady, Český Těšín


Foto: Muzeum Těšínska

Pomník byl slavnostně odhalen 14. září 1930. Autorem pomníku byla sochařka Helena Scholz-Železný. Původně byl žulový, složený ze střední části s bronzovým reliéfem truchlícího vojáka a dvou přilehlých kašen. Bylo na něm vytesáno přes
400 jmen padlých v 1. světové válce. Po osvobození v roce 1945 byly kovové plastiky odstraněny, ve střední části byl umístěn kamenný kříž a jména padlých byla odtesána. V r. 2000 provedl rekonstrukci Martin Kuchař, na památníku
se opět ocitla kovová plastika.

Památník T. G. Masaryka, Masarykovy sady, Český Těšín


Foto: www.ceskytesin.org

O památník T. G. Masaryka se zasloužili českotěšínští občané. Počátkem roku 2009 formou petice, iniciované pracovníky Muzea Těšínska, signatáři požadovali instalaci nového památníku TGM ve městě. Památník byl odhalen v roce 2010 v Masarykových sadech v centru města. Autorem jezdeckého reliéfu ze šluknovského syenitu je ostravský sochař Martin Kuchař.

 

Památník osvobození, ul. Ostravská, Český Těšín-Stanislavice